Thử nghiệm xã hội – Khi thấy người da màu bị ức hiếp! Người nước ngoài phản ứng gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 3.257 seconds.