Thử nghiệm lần đầu của xe lửa siêu tốc Hyperloop One

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.644 seconds.