Thêm nhóm công nhân Bắc Triều Tiên đào tỵ, xin tỵ nạn ở miền Nam

Shares

Shares

18 queries in 1.104 seconds.