Thêm nhóm công nhân Bắc Triều Tiên đào tỵ, xin tỵ nạn ở miền Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.612 seconds.