Thêm hình ảnh mới về hoạt động cải tạo của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.