Thêm 1 kết thúc buồn vì bên em anh chỉ là người thay thế

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.