The Safety Truck – Sáng kiến của Samsung nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Phải nói là quá tuyệt vời

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.