Thanh niên cứng nhất vịnh bắc bộ . Không biết thương hoa tiếc ngọc méo gì cả

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.