Thằng bạn khốn nạn trêu lầy thế này thì chịu sao được hả trời

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.