[Thách Thức Danh Hài] Tập 11 – Phần thi thí sinh Dương Lâm , Trấn thành phải quỳ lạy trước anh ấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.