Texas: Hai người đã bị cảnh sát bắt vì kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp

Texas: Hai người đã bị cảnh sát bắt vì kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp

Shares

Mona Chap

Texas — Hai người đã bị cảnh sát bắt vì kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp.

Cảnhs át quận Montgomery cho biết sòng bài này chi tiền mặt cho người thắng tại các máy cờ bạc, vi phạm luật Texas.

1

 

Chuong Xuan Nguyen

Hai người bị bắt là Chuong Xuan Nguyen, 24 tuổi, và Mona Chap, 26 tuổi, trong khi cảnh sát ghi giây1ý phạt những người chơi máy cờ bạc khi bố ráp. Có 82 máy cờ bạc bị gỡ ra, và 14,186 đôla tiền mặt bị tịch thu.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.