Tên lửa phòng không Nhật Bản rơi…đầu

Khi đang di chuyển trên đoạn đường cao tốc, bất ngờ một trong số hai quả tên lửa phòng không MIM-23 Hawk của Nhật Bản bất ngờ rơi…đầu.

Tên lửa phòng không Nhật Bản rơi…đầu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.