Tàu săn ngầm tốt nhất của Việt Nam

Với trang bị ngư lôi và bom phản lực, Petya được coi là tàu săn ngầm tốt nhất, mạnh mẽ nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.

Tàu săn ngầm tốt nhất của Việt Nam

Shares

Shares

59 queries in 4.967 seconds.