Tàu săn ngầm Indonesia suýt chìm sau khi đâm “vật thể lạ”

0
4

comments

SHARE