Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp và ‘chất’ như thế trên bìa tạp chí

Tái xuất sau 3 năm, Lee Hyori vẫn đẹp và ‘chất’ như thế trên bìa tạp chí

LeeHyori2.jpg
LeeHyori3.jpg
LeeHyori4.jpg
LeeHyori5.jpg
LeeHyori6.jpg
LeeHyori7.jpg
LeeHyori8.jpg
LeeHyori9.jpg
LeeHyori10.jpg
LeeHyori11.jpg
LeeHyori12.jpg
LeeHyori13.jpg
LeeHyori14.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

52 queries in 3.801 seconds.