Sức mạnh xe tăng Tortoise trong CTTG 2

Với bộ giáp dày tới 228mm, xe tăng Tortoise (A39) được kỳ vọng sẽ giúp quân Đồng Minh diệt sạch lực lượng tăng Tiger, Phanther của phát xít Đức.

Sức mạnh xe tăng Tortoise trong CTTG 2

Shares

Shares

24 queries in 2.313 seconds.