Sư tử trắng hiếm chào đời ở Brazil

Vườn thú trong công viên Beto Carrero World có thêm thành viên mới là Clara, sử tử trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt ở Brazil. Màu lông của Clara không phải bạch tạng mà do một dạng đột biến màu sắc.

Shares

Vườn thú trong công viên Beto Carrero World có thêm thành viên mới là Clara, sử tử trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt ở Brazil. Màu lông của Clara không phải bạch tạng mà do một dạng đột biến màu sắc.

Vườn thú trong công viên Beto Carrero World có thêm thành viên mới là Clara, sử tử trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt ở Brazil. Màu lông của Clara không phải bạch tạng mà do một dạng đột biến màu sắc.

Theo Khoa Học

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.