Sự dụng 10.000 chiếc IPHONE 5 chơi trò Domino

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.