Số cử tri da đen ủng hộ ông Trump có thể là thấp nhất trong lịch sử (VOA60)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

49 queries in 3.543 seconds.