Sân thượng một chiều nắng gắt….. và em đang cô đơn

Sân thượng một chiều nắng gắt….. và em đang cô đơn

Shares

nguoideptrensanthuong1.jpg
nguoideptrensanthuong2.jpg
nguoideptrensanthuong3.jpg
nguoideptrensanthuong4.jpg
nguoideptrensanthuong5.jpg
nguoideptrensanthuong7.jpg
nguoideptrensanthuong8.jpg
nguoideptrensanthuong9.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.