San Diego đứng hàng nhì nước Mỹ về số vụ cho cắn người giao thư

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.838 seconds.