Rốt cục chú mày có câm mồm lại để anh nhuộm tóc không thì bảo :(

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

69 queries in 0.489 seconds.