quyền pháp cao siêu và cái kết múa rìu qua mắt thợ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.