Quốc hội Mỹ chưa chắc dễ dàng phê chuẩn TPP

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 0.973 seconds.