Phóng viên há hốc với cách khám Nghĩa vụ quân sự bên Thái Lan. Ôi Toàn Zai đẹp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.