Phản ứng của Việt Nam về thắng lợi của tỷ phú Trump

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE