Ông Trump “không chấp nhận” lịch trình tranh luận mùa thu (VOA60)

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE