Nước ngoài đùa mấy cái thốn quá thốn , té đái :))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.