Nữ tướng cao cấp nhất hải quân Mỹ được đề cử chỉ huy Âu Châu, Phi Châu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.796 seconds.