Nhỏ giờ mới biết người ta làm dao xếp, dao bấm thế này….

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

65 queries in 0.479 seconds.