Nhật sẽ nêu hồ sơ Biển Đông tại Thượng Đỉnh G7

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.538 seconds.