Nhà thờ bị đốt phá với biểu ngữ ‘Bầu cho Trump’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.301 seconds.