Nhà Sử Học Tạ Chí Đại Trường qua đời tại Sài Gòn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.