Nhà bán chạy nhất Quận Cam: Irvine, Santa Ana, Stanton

Nhà bán chạy nhất Quận Cam: Irvine, Santa Ana, Stanton

Shares

Theo nghiên cứu của MOCHA (Measure of Orange County Housing Acceleration) đối với thị trường nhà cửa Quận Cam, có mấy điểm nổi bật đáng chú ý như sau:

Đứng đầu trong chỉ số của MOCHA là số vùng bưu điện 92602 của thành phố Irvine với giá nhà bán trung bình 936,500 đô la trong tháng 7. Đó là tăng 25% tính theo năm trong giá bán nhà trung bình, tốt nhất thứ 5 tại Quận Cam. Thương vụ gia tăng tới 126% tróng 1 năm, thứ 3 tốt nhất.

Kế tiếp là số vùng bưu điện 92603 với giá nhà bán trung bình 1.29 triệu đôla. Đó là tăng 35% trong một năm, thứ 2 tốt nhất. Thương vụ gia tăng 71%, thứ 8 tốt nhất.

Số vùng bưu điện 92701 của thành phố Santa Ana xếp hàng thứ 3, với giá nhà bán trung bình 340,000 đô la. Đó là tăng 58% là tốt nhất toàn quốc. Thương vụ tăng 60%, thứ 11 tốt nhất.

Số 4 là số vùng bưu điện 90680 của thành phố Stanton với giá nhà bán trung bình 402,500 đô la. Đó là tăng 14%, thứ 10 tốt nhất. Thương vụ gia tăng 68^, thứ 9 tốt nhất.

Đứng hàng thứ 5 là số vùng bưu điện 92691 của thành phố Mission Viejo với giá nhà bán trung bình 608,500 đô la. Đó là tăng 10%, thứ 21 tốt nhất. Thương vụ gia tăng 82%, thứ 5 tốt nhất.

Số vùng bưu điện tệ nhất trong chỉ số của MOCHA so với khuynh hướng mua nhà cả năm đối với tháng 7 là 92657 của thành phố Newport Coast với giá nhà bán trung bình 1,625,000 đô la. Đó là giá bán giảm 34% trong 1 năm, tệ nhất trên toàn quốc. Thương vụ giảm 34%, xấp xỉ tồi tệ nhất.

Theo Viet Bao

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.