Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản và Ngày kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng Tư

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.