Người dân “xôn xao” vì con Báo Núi Khổng Lồ xuất hiện giữa phố @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.