Người dân trong nước hy vọng gì sau chuyến đi Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.