Người Công giáo Việt Nam nổi bật trong Thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở Mỹ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.