Ngọc Quyên tái xuất diễn thời trang tại Mỹ

Ngọc Quyên tái xuất diễn thời trang tại Mỹ

NgocQuyen2.jpg
NgocQuyen3.jpg
NgocQuyen4.jpg
NgocQuyen5.jpg
NgocQuyen6.jpg
NgocQuyen7.jpg
NgocQuyen8.jpg
NgocQuyen9.jpg
NgocQuyen10.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 2.139 seconds.