Ngọc Diễm, Quỳnh Chi đọ sắc khi cùng làm MC

Ngọc Diễm, Quỳnh Chi đọ sắc khi cùng làm MC

Shares

NgocDiem2.jpg
NgocDiem3.jpg
NgocDiem4.jpg
NgocDiem5.jpg
NgocDiem6.jpg
NgocDiem7.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.