Ngoại trưởng Mỹ sẽ phát biểu tại hội thảo về chiến tranh VN

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.