Ngày càng nhiều người chết vì chụp ảnh ‘tự sướng’

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE