Ngắm loạt ảnh hiếm của ‘biểu tượng gợi cảm’ Marilyn Monroe

Ngắm loạt ảnh hiếm của ‘biểu tượng gợi cảm’ Marilyn Monroe

Shares

MarilynMonroe.jpg
MarilynMonroe1.jpg
MarilynMonroe2.jpg
MarilynMonroe3.jpg
MarilynMonroe4.jpg
MarilynMonroe5.jpg
MarilynMonroe6.jpg
MarilynMonroe8.jpg
MarilynMonroe9.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.