Ngạc nhiên sức mạnh pháo binh Quân đội Mỹ

Với học thuyết quân sự tập trung vào không quân, lực lượng pháo binh của Quân đội Mỹ không được ưu ái nhiều, số lượng pháo khá ít nếu so với Nga.

Ngạc nhiên sức mạnh pháo binh Quân đội Mỹ

Shares

Shares

20 queries in 1.221 seconds.