Nga truy tố một nhà tranh đấu dựa trên luật ‘Đại lý Nước ngoài’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.998 seconds.