Nếu Sơn Tùng đạo G-Dragon vậy G-Dragon đã đạo ai ?( xem kĩ video trước khi cmt vì không tố cáo đạo )

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.