Nếu mà cảnh sát nào cũng vui tính như này thì ai chẳng muốn đi ra đường chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.