Này thì không chiều bà này… phải ngoan bà thương, nghe chưa?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.872 seconds.