Này thì đánh vợ con nó , sủa mấy lần rồi không chịu nghe Cái kết thật là đắng lòng…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.