Mỹ “độ” thêm gì cho tên lửa Maverick chống phiến quân IS?

Cảm biến laser mới nâng cấp trên tên lửa AGM-65 Maverick sẽ cho phép Mỹ tấn công hiệu quả các mục tiêu di chuyển nhanh của phiến quân IS.

Mỹ “độ” thêm gì cho tên lửa Maverick chống phiến quân IS?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.