Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.